Wpisy z kategorii: Galeria

Dopalacze-informacje dla rodziców i uczniów

Rocznica nadania imienia szkole

Rocznica nadania imienia szkole

Konsultacje klasy IV-VIII

Konsultacje w szkole

Uczniu !
Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem:
Harmonogram konsultacji :
1. Konsultacje odbywają się ze wszystkich przedmiotów.
2. Konsultacje odbywają się zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem zajęć edukacyjnych.
3. Konsultacje odbywają się w następujących salach:
a) klasa IV – sala nr 13
b) klasa VI – sala nr 3
c) klasa VII – sala nr 5
4. W sali może przebywać maksymalnie 12 osób (plus 2 osoby za zgodą organu prowadzącego..
5. Miejsca w salach uczniowie zajmują według kolejności przyjścia do szkoły.
Jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, nie przychodź na konsultacje. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny- min. 2.0 m.
Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły:
1) W jednym boksie mogą jednocześnie przebywać maksymalnie 2 osoby,
2) O możliwości skorzystania z szatni zostaniesz poinformowany przez pracownika szkoły,
3) Oczekując na wejście do szatni zachowaj bezpieczny dystans społeczny,
4) Po zmianie obuwia (obowiązkowo!!!) jak najszybciej opuść szatnię i udaj się do przydzielonej sali lekcyjnej,
5) Chcąc korzystać z szatni po zakończeniu konsultacji, postępuj j.w.
Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans społeczny wynoszący min. 1,5 m przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek – szkoła na pewno je zmieniła.
Zachęcam wszystkich uczniów do korzystania z konsultacji.
Krzysztof Grunwald
Dyrektor szkoły.

Procedura COVID – 19 po powrocie do szkoły

Procedura dezynfekcji w związku z COVID – 19

Procedura komunikowania się z rodzicami na czas COVID-19

Wytyczne dla uczniów klasy VIII – Konsultacje w szkole

Uczniu !
Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem:
Harmonogram konsultacji :
1. Konsultacje odbywają się ze wszystkich przedmiotów.
2. Konsultacje odbywają się zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem zajęć edukacyjnych.
3. Konsultacje odbywają się w następujących salach:
a) klasa VIII – sala nr. 16
4. W sali może przebywać maksymalnie 12 osób.
5. Miejsca w salach uczniowie zajmują według kolejności przyjścia do szkoły.
Jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, nie przychodź na konsultacje. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny- min. 2.0 m.
Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły:
1) W jednym boksie mogą jednocześnie przebywać maksymalnie 2 osoby,
2) O możliwości skorzystania z szatni zostaniesz poinformowany przez pracownika szkoły,
3) Oczekując na wejście do szatni zachowaj bezpieczny dystans społeczny,
4) Po zmianie obuwia (obowiązkowo!!!) jak najszybciej opuść szatnię i udaj się do przydzielonej sali lekcyjnej,
5) Chcąc korzystać z szatni po zakończeniu konsultacji, postępuj j.w.
Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans społeczny wynoszący min. 1,5 m przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek – szkoła na pewno je zmieniła.

Wytyczne dla rodziców podczas przyprowadzania dzieci do oddziału przedszkolnego (wyłącznie dzieci 5 i 6-cio letnie) i klas I-III szkoły podstawowej.

1.Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
2.Dzieci przyprowadzane są do szkoły z zasłoniętymi ustami i nosem.
3. W budynku szkoły obowiązek zasłaniania nosa i ust jest zniesiony.
4.Rodzice przekazują dzieci pracownikowi szkoły tuż po wejściu do budynku.
5.W wyjątkowych sytuacjach mogą wchodzić z dziećmi, wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły (korytarz) z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
6.Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
7.Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
8.Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
9.Jeżeli w czasie drogi do szkoły zauważyłeś niepokojące objawy chorobowe u siebie lub u swego dziecka zrezygnuj z przyprowadzania go do szkoły.
10.W razie jakichkolwiek pytań rodzic/opiekun może zwrócić się do wychowawcy, innego pracownika lub dyrektora szkoły.

Rok Świętego Jana Pawła II

Rok 2020 ustanowiony jest Rokiem Świętego Jana Pawła II. W dniu 18 maja 2020 r. obchodziliśmy setną rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II. Uczniowie Naszej Szkoły włączyli się w obchody Roku Papieskiego, w ramach lekcji religii wykonali prace pt.: ,,Święty Jan Paweł II oczami dziecka”.