Wpisy z kategorii: Uncategorize

Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 14 października 2020r. w Szkole Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie oraz nauczyciele emeryci obchodzili Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się występem uczniów klas IV-VII i ślubowaniem uczniów klasy pierwszej pod kierunkiem Pani Hanny Dzięgielewskiej. Na zakończenie uroczystości Przemysław Cymoch, uczeń klasy VII, otrzymał stypendium Burmistrza Szczuczyna, a pani Brygida Kurzątkowska otrzymała nagrodę Burmistrza.

Wyboru do Samorządu Uczniowskiego

25 września w naszej szkole przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wybory poprzedzone były kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Komisja wyborcza czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów. W skład samorządu weszły cztery osoby o największej liczbie głosów z następującym przydziałem czynności w bieżącym roku szkolnym: Wiktoria Solińska kl. VIII – Przewodnicząca Samorządu, Jakub Barwikowski kl. VII – Zastępca, Sebastian Skibniewski kl. VII – Skarbnik, Fabian Obrycki kl. V – Sekretarz.

Europejski Dzień Języków Obcych

25 września obchodziliśmy w szkole Europejski Dzień Języków Obcych. W tym roku zadaniem każdej klasy było przygotowanie plakatu z informacjami o jednym, wybranym przez klasę kraju europejskim. Już na kilka dni przed uroczystością w szkole można było podziwiać prace plastyczne i plakaty o krajach Europy. Organizatorkami wydarzenia były Pani Katarzyna Kurzątkowska i Pani Marta Kłos.

Piknik pod hasłem „Pij mleko- a zajdziesz daleko!

Dnia 16 września 2020 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie informacyjne promujące produkty mleczne. Impreza zorganizowana została przez Podlaską Izbę Rolniczą w Białymstoku, a sfinansowana ze środków Funduszu Promocji Mleka. Uczestnicy mogli degustować smakołyki przygotowane przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Niedźwiadnej. Uczniowie bawili się oraz brali udział w konkursach, za które otrzymali atrakcyjne nagrody.
W imieniu uczniów dziękuję Pani Dyrektor Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku Barbarze Laskowskiej i naszym Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Niedźwiadnej.

Remont łazienki

Dzięki przychylności władz samorządowych Gminy Szczuczyn wygospodarowaliśmy środki na remont łazienki dziewcząt. Sanitariat zyskał nie tylko estetyczny wygląd, ale wszystkie urządzenia dostosowano do korzystania przez najmłodsze dzieci uczęszczające do placówki.

Wykaz podręczników do klas 0-VIII na rok szkolny 2020/2021

Dopalacze-informacje dla rodziców i uczniów

Rocznica nadania imienia szkole

Rocznica nadania imienia szkole

Konsultacje klasy IV-VIII

Konsultacje w szkole

Uczniu !
Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem:
Harmonogram konsultacji :
1. Konsultacje odbywają się ze wszystkich przedmiotów.
2. Konsultacje odbywają się zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem zajęć edukacyjnych.
3. Konsultacje odbywają się w następujących salach:
a) klasa IV – sala nr 13
b) klasa VI – sala nr 3
c) klasa VII – sala nr 5
4. W sali może przebywać maksymalnie 12 osób (plus 2 osoby za zgodą organu prowadzącego..
5. Miejsca w salach uczniowie zajmują według kolejności przyjścia do szkoły.
Jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, nie przychodź na konsultacje. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny- min. 2.0 m.
Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły:
1) W jednym boksie mogą jednocześnie przebywać maksymalnie 2 osoby,
2) O możliwości skorzystania z szatni zostaniesz poinformowany przez pracownika szkoły,
3) Oczekując na wejście do szatni zachowaj bezpieczny dystans społeczny,
4) Po zmianie obuwia (obowiązkowo!!!) jak najszybciej opuść szatnię i udaj się do przydzielonej sali lekcyjnej,
5) Chcąc korzystać z szatni po zakończeniu konsultacji, postępuj j.w.
Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans społeczny wynoszący min. 1,5 m przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek – szkoła na pewno je zmieniła.
Zachęcam wszystkich uczniów do korzystania z konsultacji.
Krzysztof Grunwald
Dyrektor szkoły.