Nauczyciele

Rada Pedagogiczna naszej szkoły:

1. Krzysztof Grunwald – dyrektor – wychowanie fizyczne.

2. Ewa Grunwald – język polski.

3. Katarzyna Grabowska – Wizner – oddział przedszkolny.

4. Jolanta Nerkowska – język polski, biblioteka.

5. Brygida Kurzątkowska – edukacja wczesnoszkolna.

6. Hanna Dzięgielewska – edukacja wczesnoszkolna.

7. Alicja Szleszyńska – przyroda, historia, wos.

8. Krystyna Koniecko – matematyka.

9. Katarzyna Kurzątkowska – język angielski.

10. Małgorzata Laszczkowska – religia, biologia.

11. Stanisława Piwko – plastyka, muzyka.

12.Hanna Szymanowska – geografia.

13. Beata Baranowska – wychowanie do życia w rodzinie.

14.  Anna Kozikowska – geografia, chemia, biologia.

14. Edyta Kudrawiec – pedagog.

15. Hanna Mroczkowska – edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja wczesnoszkolna.

16. Ewa Gromadzka – Białous – język polski.

17. Marta Monika Kłos – język niemiecki, informatyka, technika.