Nauczyciele

Rada Pedagogiczna naszej szkoły:

1. Krzysztof Grunwald – dyrektor – wychowanie fizyczne.

2. Ewa Grunwald – język polski.

3. Katarzyna Grabowska – Wizner edukacja wczesnoszkolna,informatyka.

4. Jolanta Nerkowska – język polski, biblioteka.

5. Jolanta Karwowska – wychowanie przedszkolne

6. Hanna Dzięgielewska – edukacja wczesnoszkolna.

7. Alicja Szleszyńska – przyroda, historia, wos.

8. Krystyna Koniecko – matematyka.

9. Monika Jakubczyk – język angielski.

10. Małgorzata Laszczkowska – religia.

11. Stanisława Piwko – plastyka, muzyka.

12.  Anna Kozikowska – geografia, chemia, biologia, fizyka.

13. Edyta Kudrawiec – pedagog.

14. Hanna Mroczkowska – edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja wczesnoszkolna.

15. Marta Monika Kłos – język niemiecki, technika, doradztwo zawodowe.