Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców:

  1. Rudzka Beata – przewodnicząca RR
  2. Berć Anna – zastępca przewodniczącego RR
  3. Malinowska Katarzyna – sekretarz RR

Komisja Rewizyjna:

  1. Mioduszewska Ewa
  2. Skibniewska Anna
  3. Wesołowska Ewa