Samorząd uczniowski

W ostatnim tygodniu września w naszej szkole przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wybory poprzedzone były kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy.

Komisja wyborcza w składzie: Wiktoria Bagińska – kl. VIII, Magdalena Gutowska – kl. VIII, Ewa Jarząbek – kl. VIII, czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów.

W skład samorządu weszły cztery osoby o największej liczbie głosów z następującym przydziałem czynności w bieżącym roku szkolnym:

  1. Łukasz Kiełczewski kl. VIII – Przewodniczący Samorządu,
  2. Sebastian Skibniewski kl. V – Zastępca,
  3. Mateusz Berć kl. VI – Skarbnik,
  4. Bartosz Okulewicz kl. VII – Sekretarz.

 

Nauczycielem nadzorującym przebieg wyborów była opiekunka Samorządu Uczniowskiego Pani Katarzyna Kurzątkowska.