Szkoła w pilotażu programowania


W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła przystąpiła do wdrażania pilotażu programowania w ramach prowadzenia innowacji „Moja pasja? – programowanie”, autorami projektu są Pan dyrektor Krzysztof Grunwald oraz Pani Katarzyna Grabowska – Wizner. Projekt skierowany jest do uczniów klas I-VI i realizowany jest na lekcjach informatyki.
Celem projektu jest wprowadzenie programowania od najmłodszych lat oraz zachęcanie uczniów do realizacji własnych pasji.
Na zajęciach komputerowych uczniowie mają możliwość zapoznania się z zasadami programowania. Każdy uczeń ma możliwość ćwiczenia kodowania, zgodnie z możliwościami uczniów stosowana jest zasada stopniowania trudności i dostosowania tempa do możliwości uczniów.
Innowacje wyróżnia nieszablonowe podejście do nauki informatyki. Zajęcia mają na celu przede wszystkim naukę przekraczania barier, rozwiązywania problemów oraz co najważniejsze rozwijania abstrakcyjnego myślenie.