Zaproszenie na uroczystość związaną z trzecią rocznicą nadania imienia szkole