Bezpieczne wakacje

Dnia 14 czerwca odbyło się spotkanie z panią Ostrowską z Państwowej Inspekcji Pracy. Spotkanie poświęcone było bezpiecznym wakacjom na wsi.