Podsumowanie pilotażu programowania Ministerstwa Edukacji Narodowej

28 września 2017 roku w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie pilotażu programowania Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz kampanii „Programowanie z eTwinning”. Celem pilotażu było wprowadzenie i sprawdzenie w praktyce szkolnej powszechnej nauki programowania.Spośród 1592 szkół zgłoszonych do pilotażu wyróżniono 16 szkół z całej Polski. Z województwa podlaskiego wyróżnienie przyznano naszej szkole – Szkole Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej za innowację autorstwa pani Katarzyny Grabowskiej – Wizner oraz pana Krzysztofa Grunwald „Moja pasja? -Programowanie”. Wspaniałe ukoronowanie zaangażowania uczniów, nauczycieli, całej społeczności szkolnej.