Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2017/2018

28 września 2017 roku w Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzone były kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Młodzi wyborcy wybierali swoich przedstawicieli spośród 9 kandydatów. Komisja wyborcza w składzie: Łukasz Kiełczewski – kl. VII, Magdalena Gutowska – kl. VII, Oliwia Ostaszewska – kl. VII, Julia Wesołowska – kl. VII czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów. W skład samorządu weszły cztery osoby o największej liczbie głosów z następującym przydziałem czynności w bieżącym roku szkolnym: Oliwia Wróblewska kl. VII – Przewodnicząca Samorządu, Bartosz Okulewicz kl.VI – Zastępca, Mateusz Berć kl.V – Sekretarz, Sebastian Skibniewski kl.IV – Skarbnik. Nauczycielem nadzorującym przebieg wyborów była opiekunka Samorządu Uczniowskiego Pani Katarzyna Kurzątkowska.