Praktyczna inicjatywa rodziców

Po zakończonym remoncie rodzice naszej szkoły wystąpili z inicjatywą zakupu rolet do klas. Na przełomie maja i czerwca zebrali środki w wysokości 4600 złotych, które zostały wydatkowane na ten cel. Montaż natomiast zakupionych rolet wykonaliśmy we własnym zakresie. Pomieszczenia szkolne zyskały nowe oblicze i praktyczną funkcjonalność podczas słonecznych dni. W imieniu nauczycieli i uczniów serdecznie dziękuję rodzicom za wsparcie finansowe.