Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 13 października 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie oraz nauczyciele emeryci obchodzili Gminny Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się występem uczniów klas IV-VII i ślubowaniem uczniów klasy pierwszej pod kierunkiem Pani Hanny Dzięgielewskiej i Pani Stanisławy Piwko. Po wystąpieniach Pana Burmistrza oraz Pana Dyrektora wręczono nagrody burmistrza i nagrody dyrektora SP w Niedźwiadnej.