Ratujemy i uczymy ratować

15.02.2018 r. uczniowie klas I – II w ramach realizowanego programu „Ratujemy i uczymy ratować” organizowanego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy. Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” prowadzony jest nieprzerwanie od kwietnia 2006 roku i skierowany jest do klas I-III w szkołach podstawowych. Program RUR polega na wprowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie powszechnie już w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Dzieci oswajają się z tak ważnymi zagadnieniami, kształtowane są właściwe nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym. Na początku dzieci z klas I-II dowiedziały się w jaki sposób należy postępować  w sytuacji zagrożenia życia, ćwiczyli schemat postępowania: bezpieczeństwo, sprawdzanie przytomności, wezwanie pomocy, sprawdzanie oddechu, ułożenie w pozycji bocznej ustalonej, oddechy ratownicze, uciskanie klatki piersiowej. Zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy zostały przeprowadzone przez panią Brygidę Kurzątkowską i panią Hannę Dzięgielewską.