Pokaz historyczny grupy artystycznej REKONSTRUKTO pt. :„Ku niepodległej”

Rok szkolny 2017/2018 przez MEN został ogłoszony „Rokiem dla Niepodległej”, a uczniowie naszej szkoły mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy o losach Polski poprzez uczestnictwo w żywej lekcji historii. 18. 05.2018r. Grupa Artystyczna „Rekonstrukto” zaprezentowała nam pokaz historyczny pt. „Ku niepodległej” – opowieść o tym jak bohaterowie walczyli o wolność, honor i ojczyznę.  W barwnej lekcji historii panowie pokazali: powstanie kościuszkowskie, powstanie listopadowe, powstanie styczniowe oraz I wojnę światową. Podczas pokazu artyści zapoznali uczniów z obyczajami i kulturą epoki, zaprezentowali również stroje, jakie nosili powstańcy, kosynierzy i oficerowie I brygady Legionów Polskich, kolekcje replik broni używanych przez powstańców i w czasie I Wojny Światowej. Przedstawili opowieści o tym, jak bohaterowie walczyli o wolność, honor i ojczyznę.

Uczniowie aktywnie brali udział w spektaklu: dzielili się wiedzą historyczną, ćwiczyli bandażowanie i noszenie rannych, ćwiczyli musztrę.