Cała Polska Czyta Dzieciom

W ramach XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie rozpoczęła akcję „Cała Polska Czyta Dzieciom”, w tym roku pod hasłem „Czytanie Łączy”. W naszej szkole dzieci z klas O-I mogły posłuchać pięknych bajek i wierszy.