Moja Mała Ojczyzna

W maju uczniowie klasy siódmej udali się na wycieczkę rowerową w ramach realizowanego przez nich projektu edukacyjnego „Moja Mała Ojczyzna”. Trasa wycieczki została zaplanowana wspólnie przez uczniów i ich opiekuna. Uczniowie poznali walory turystyczno krajoznawcze pobliskich miejscowości, czerpali przyjemność z aktywnego spędzania czasu na rowerze oraz wzajemnej organizacji i współpracy w grupie. Nauczycielem koordynującym realizację projektu była Pani Anna Kozikowska.