Program dla szkół

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła przystąpiła do „Programu dla szkół”. Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym. W związku z udziałem w programie w naszej szkole przeprowadzane są działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym. W czerwcu uczniowie klasy czwartej, wraz z wychowawczynią i rodzicami, przygotowali zdrowe śniadanie.