Święto Edukacji Narodowej

12 października 2018 r. nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie oraz nauczyciele emeryci obchodzili Święto Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się występem uczniów klas VI-VII oraz ślubowaniem uczniów klasy I pod kierunkiem pani Jolanty Nerkowskiej.