Wybory Samorządu Uczniowskiego

W ostatnim tygodniu września w naszej szkole przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wybory poprzedzone były kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Komisja wyborcza w składzie: Wiktoria Bagińska – kl. VIII, Magdalena Gutowska – kl. VIII, Ewa Jarząbek – kl. VIII, czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów. W skład samorządu weszły cztery osoby o największej liczbie głosów z następującym przydziałem czynności w bieżącym roku szkolnym: Łukasz Kiełczewski kl. VIII – Przewodniczący Samorządu, Sebastian Skibniewski kl. V – Zastępca, Mateusz Berć kl. VI – Skarbnik, Bartosz Okulewicz kl. VII – Sekretarz. Nauczycielem nadzorującym przebieg wyborów była opiekunka Samorządu Uczniowskiego Pani Katarzyna Kurzątkowska.