„Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu suwalskiego”

Nasza szkoła w roku szkolnym 2018/2019 uczestniczy w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu suwalskiego”. Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych, w szczególności wsparcie rozwoju kompetencji w zakresie nauczania programowania. Działania zaplanowane w ramach projektu:

  • szkolenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej;
  • szkolenia w formie zajęć praktycznych nauczycieli i uczniów klas I-III
  • zajęcia wyjazdowe dla dzieci z klas I-III;
  • wsparcie online realizowane za pośrednictwem platformy e-learningowej;
  • doposażenie nauczycieli i szkół w sprzęt komputerowy oraz materiały dydaktyczne.