Rok Matematyki

Rok 2019 ogłoszony został Rokiem Matematyki. Z inicjatywy Pani Krystyny Koniecko i Pani Alicji Szleszyńskiej nasza szkoła włączyła się w wydarzenia promujące matematykę organizując konkursy: „Matematyka Dzika” oraz „Kangur”. Uczniowie rozwiązywali zagadki matematyczne, przygotowali prezentacje multimedialne oraz wykonali plakaty promujące matematykę. Wszyscy biorący udział w wydarzeniu zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami.