Sprawozdanie finansowe za 2018r Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwidnej znajduje się w BIP Gminy Szczuczyn bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl