ROCZNICA NADANIA IMIENIA SZKOLE

4 czerwca 2019r. społeczność szkolna Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej świętowała v rocznicę nadania szkole imienia Zesłańców Sybiru. Uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru oraz odśpiewania Hymnu Sybiraków. Następnie głos zabrał Pan Dyrektor Krzysztof Grunwald, który powitał przybyłych gości, rodziców uczniów, nauczycieli oraz pracowników obsługi. Po krótkim wstępie, uczniowie naszej szkoły przedstawili program słowno-muzyczny przygotowany pod kierunkiem Pani Hanny Dzięgielewskiej i Pani Jolanty Nerkowskiej. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, a wśród nich Starosta Powiatu Grajewskiego pan Waldemar Remfeld oraz pan Jan Truszkowski – Sybirak. Uroczystość zakończył wspólny poczęstunek przygotowany przez rodziców uczniów szkoły.