GODY 2020

Dnia 12 stycznia 2020 roku w Szczuczynie odbył się VIII Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych GODY 2020 . W tym wydarzeniu uczniowie naszej szkoły zajęli 2 miejsce.