Powrót do szkoły

W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju Ministerstwo Edukacji Narodowej stopniowo uruchamia pracę przedszkoli i szkół.
Od 25 maja br. w naszej szkole przywrócone zostają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, oraz oddziału przedszkolnego.
Również od 25 maja br. uczniowie klasy VIII, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły, ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów. Konsultacje będą dobrowolne.
Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia. Konsultacje będą dobrowolne.
Zachęcam wszystkich uczniów i rodziców do skorzystania z proponowanych zajęć.
Dyrektor szkoły.
Krzysztof Grunwald