„By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać” – Kampania

Na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Agencja Reklamowa Radna Sp. z o.o. realizuje w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 Ogólnopolską Kampanię Społeczną pod hasłem „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”, która ma na celu m.in. podniesienie świadomości społeczeństwa i wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej COVID-19.
W ramach kampanii przygotowane zostały, między innymi, krótkie animowane formy filmowe dla uczniów szkół podstawowych uwzględniające grupy wiekowe uczniów klas I-III i IV-VIII, które służyć mają realizacji założonych celów kampanii.
W związku z powyższym przekazujemy Państwu linki wraz z instrukcją dotyczącą pobierania plików. Filmy można pobrać ze strony:
1. Link do animowanej formy filmowej dla uczniów klas I-III: https://we.tl/t-ayw24XRPkz
2. Link do animowanej formy filmowej dla uczniów klas IV-VIII: https://we.tl/t-ysmBYzXCRo