Informacja dla ósmoklasistów

Podlaski Kurator Oświaty informuje o  możliwości kształcenia w szkołach średnich o profilu wojskowym.

Materiały informacyjne dla klas ósmych dostępne są pod adresem: https://www.kuratorium.bialystok.pl/wp-content/uploads/2021/03/psp.557.39.2021-zalaczniki.zip