Ogłoszenie

Od 19 kwietnia do pracy stacjonarnej wraca oddział przedszkolny. Pozostali uczniowie pracują zdalnie do 25 kwietnia.
Krzysztof Grunwald
Dyrektor szkoły