Ogłoszenie

Drodzy Rodzice uczniów klas IV-VIII!!
W związku z prośbą Podlaskiego Kuratora Oświaty bardzo prosimy o wypełnienie ankiety diagnozującej organizację zajęć tanecznych w szkole podstawowej.