VII Rocznica nadania szkole imienia

07 czerwca 2021 r. społeczność szkolna Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej świętowała VII rocznicę nadania szkole imienia. Uczniowie z klas IV – VIII przygotowali uroczysty apel przypominając wszystkim zgromadzonym o ważnych wydarzeniach zapisanych na kartach historii upamiętniających losy Sybiraków i ich rodzin.
Uczniowie zostali przygotowani do apelu przez Panie: Hannę Dzięgielewską, Ewę Grunwald, Jolantę Nerkowską i Stanisławę Piwko.