Zapytanie ofertowe

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza  w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania określającego zasady udzielania zamówień publicznych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez Gminę Szczuczyn, zwracam się z zaproszeniem do złożenia swojej oferty w zapytaniu ofertowym na remont łazienki szkolnej (chłopców). Więcej informacji na stronie BIP szkoły zamówienia publiczne