Konkurs ekologiczny

W ramach 28.Akcji Sprzątania Świata dn. 17.09.2021r w Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej odbyło się sprzątanie pobliskich terenów oraz warsztaty z właściwej segregacji odpadów zostaną przeprowadzone przez p. Annę Kozikowską oraz p. Monikę Jakubczyk. Uczniowie szkoły zostali uświadomieni o konieczności segregacji odpadów i dbania o środowisko oraz o zasadach recyklingu. Następnie wzięli udział w konkursie plastycznym pt.” Myślę, więc nie śmiecę”, w którym mieli stworzyć EkoBohatera z surowców wtórnych.
Uczniowie wykazali duże zaangażowanie i pomysłowość. Konkurs wygrała klasa 8, która w nagrodę pojechała do Szczuczyna i zgłębiła swoją wiedzę ekologiczną.
W Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, dzięki uprzejmości prezesa Zakładu Komunalnego – Krzysztofa Wysockiego, została zapoznana z metodą biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych. Wizyta w Urzędzie Miejskim i spotkanie z pracownikiem referatu komunalnego p. Karolem Kozikowskim wyjaśniła młodym ludziom losy odpadów komunalnych zabieranych z domowych gospodarstw. Nie obyło sie bez drobnych upominków przygotowanych przez p. Artura Kuczyńskiego Burmistrza Szczuczyna , za które serdecznie dziękujemy i zapewniamy, że „Szczuczyn miasto z klimatem” a my o klimat dbamy i śmieci do kolorowych pojemników wkładamy.