Święto Edukacji Narodowej

14 października to jeden z najważniejszych dni w naszej szkole. Świętujemy Dzień Nauczyciela oraz pasowanie uczniów klasy I. W pierwszej części uroczystości uczniowie klasy I przygotowali program artystyczny, w którym udowodnili wszystkim, że będą godnie reprezentować szkołę.
Druga część została przygotowana przez uczniów klas VI i VIII, którzy włożyli dużo serca w przygotowanie występu na cześć nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły. Na zakończenie uroczystości Przemysław Cymoch, uczeń klasy VIII, otrzymał stypendium Burmistrza Szczuczyna, a pani Hanna Dzięgielewska otrzymała nagrodę Burmistrza.
Program artystyczny został przygotowany pod kierunkiem pani Katarzyny Grabowskiej – Wizner.