Czytelnik Miesiąca

Czytelniczką Miesiąca Października została Oliwia Gryczan z klasy II.