Wręczenie nagród „Pszczoła bliżej nas” oraz „Produkty pszczelim woskiem pachnące”

10 listopada gościliśmy Pana Witolda Grunwalda, który z ramienia Podlaskiej Izby Rolniczej wręczył uczniom nagrody i dyplomy za udział w konkursach organizowanych przez PIROL. Zgodnie z postanowieniami regulaminu konkursu dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich na najlepszą pracę stylistyczną pn. „Pszczoła bliżej nas”, komisja konkursowa przyznała III miejsce Sebastianowi Skibniewskiemu oraz wyróżnienie dla Przemysława Cymocha obaj uczniowie z klasy VIII. Rozstrzygnięto również konkurs plastyczny realizowany w ramach projektu „Produkty pszczelim woskiem pachnące” Sfinansowany z Funduszu Promocji Roślin Oleistych. III miejsce zajęła klasa IV.