10 luty – I masowa wywózka na Sybir

Dzisiaj mija 82 lata od pierwszej masowej wywózki obywateli Rzeczypospolitej na Syberię.
Wspominając losy Sybiraków oddajemy hołd wszystkim, do dziś nie policzonym ofiarom Golgoty Wschodu, tym znanym z nazwiska i tym bezimiennym. Pamięć o tych, którzy padli ofiarą bezwzględnej polityki władz sowieckich powinna być szczególnie przez nas pielęgnowana, ponieważ deportacje najmocniej dotknęły Polaków zamieszkujących wschodnie tereny Rzeczypospolitej.