Czytelnik Miesiąca

Czytelniczką Miesiąca Luty została Marta Gutowska z klasy IV.