Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szczuczynie

W dniu 04.04.2022 roku odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szczuczynie. Podczas inauguracyjnej sesji nowej kadencji odbyło się ślubowanie radnych i wybór przewodniczącego oraz jego zastępcy i sekretarza. Naszą szkołę reprezentowały trzy uczennice klasy szóstej.