Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta

Dnia 22 marca 2022 roku w Szkole Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. Uczniowie mieli możliwość przeprowadzenia kampanii wyborczej poprzez plakaty i wspólne rozmowy, podczas których starali się przekonać wyborców do poparcia swojej kandydatury. Największą liczbę głosów otrzymali Berć Beata, Chmielewska Julia i Gede Anna Maria. Wybrani kandydaci otrzymali mandaty Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szczuczynie.