Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

Na prośbę Głównego Inspektora Sanitarnego działającego na rzecz zwiększenia stanu zaszczepienia dzieci i młodzieży przeciw chorobom zakaźnym upowszechniamy załączone ulotki dotyczące ww. tematyki.

Ulotki dotyczą m. in. chorób zakaźnych, o których mowa w rozporządzeniu z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie metody zapobiegania zakażeniu lub chorobie zakaźnej stanowiącej szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, tj. błonicy, krztuścowi, odrze, ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu (poliomyelitis), wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, a także szczepień przeciwko COVID-19.

Covid-19

Polio

Krztusiec

Odra