Rocznica nadania imienia szkole

Dnia 7 czerwca w naszej szkole odbyła się uroczystość upamiętniająca nadanie imienia i sztandaru naszej szkole. Uczniowie w formie montażu słowno-muzycznego wprowadzili odbiorców w nastrój tamtych dni.
Dla nas Polaków Syberia pozostanie na zawsze: „nieludzką ziemią”, „ziemią milczenia i grozy”, „ziemią cierpień”, „lodowatym piekłem”, „krainą powolnego konania”, a pamięć o tych których dotknął ten straszny los, ” Zesłańca Sybiru” nigdy nie umrze, natomiast historia pisana życiem w skrajnie nieludzkich warunkach już nigdy się nie powtórzy.