Akcja Sprzątania Świata

Uczniowie Naszej Szkoły, podzieleni na grupy klasy: 0-III i IV-VII sprzątali w ramach tej akcji teren przy szkole oraz najbliższą okolice.