Wizyta strażaków

30 września 2022r. w naszej szkole przeprowadzona została próbna ewakuacja.
Głównym celem było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.
Również w tym dniu odwiedzili nas Strażacy z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Grajewie. Uczniowie dowiedzieli się, na czym polega praca strażaka, jak należy zachować w wypadku zagrożenia zdrowia lub życia.