Warsztaty ekologiczne „Uczymy się przeciwdziałać emisjom”

Uczniowie klas I-VII mieli okazję dowiedzieć się, jak zanieczyszczone powietrze wpływa na nasze zdrowie, jak postępować gdy pojawi się smog, co każdy z nas może zrobić, by poprawić jakość powietrza.