Dzień Edukacji Narodowej

13 października 2023 r. nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie oraz nauczyciele emeryci uczestniczyli w uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, święto to było połączone z Pasowaniem na ucznia klasy I.
W pierwszej części uroczystości uczniowie klasy przygotowali program artystyczny, w którym udowodnili wszystkim, że będą godnie reprezentować szkołę.
Druga część została przygotowana przez uczniów klas VII i VIII, którzy w humorystyczny sposób przedstawili pracę nauczyciela.
Nagrody Dyrektora otrzymały Panie : Anna Kozikowska i Jolanta Karwowska.
Nagrodę Burmistrza otrzymał Pan Dyrektor Krzysztof Grunwald oraz Pani Monika Jakubczyk.
Program artystyczny został przygotowany pod kierunkiem pań – Hanny Mroczkowskiej i Anny Kozikowskiej. Dekorację wykonała Pani Katarzyna Kleszczewska.