Laptop dla ucznia

Dzięki realizowanemu przez Ministerstwo Cyfryzacji programowi „Laptop dla ucznia”, nasi czwartoklasiści otrzymali nowiutkie komputery. W przekazaniu sprzętu uczestniczył Burmistrz Szczuczyna Pan Artur Kuczyński. Celem programu jest podniesienie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży. Wszyscy zgodnie oświadczyli, że otrzymane laptopy wykorzystają do zdobywania wiadomości i umiejętności, nie ukrywając, że od czasu do czasu posłużą im jako rozrywka do gier.