Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dnia 28 września w Naszej szkole przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wybory poprzedzone były kampanią wyborczą, w której kandydaci prezentowali swoje programy. Komisja wyborcza w składzie : Daria Dobrzycki kl. VIII, Julia Chmielewska kl. VIII, Fabian Obrycki kl. VIII. czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów. W skład Samorządu weszło pięć osób o największej liczbie głosów z następującym przydziałem czynności w bieżącym roku szkolnym : Sylwia Mioduszewska kl. VIII – Przewodnicząca Samorządu, Beata Berć kl. VIII – Zastępca, Nataniel Ornowski kl. VII – Skarbnik, Zuzanna Borys kl. VI – Sekretarz, Natalia Mioduszewska kl. VII – członek Samorządu. Nauczycielem nadzorującym przebieg wyborów była opiekunka Samorządu Uczniowskiego Pani Ewa Muczyńska.
Nowo wybranemu Samorządowi Uczniowskiemu życzymy owocnej pracy!