Pamiętamy 2024

W związku z 84. rocznicą pierwszej deportacji Polaków na Sybir uczniowie VIII klasy wraz z wychowawczynią P. Jolantą Nerkowską odwiedzili cmentarz szczuczyński, aby zapalić znicz i uczcić pamięć wszystkich aresztowanych, wywiezionych, zamordowanych i zmarłych w latach 1939 – 1946 w tajgach i stepach Syberii.