Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Dzień Języka Ojczystego obchodzony jest corocznie 21 lutego. Jest to święto, mające na celu promowanie różnorodności językowej i kulturowej oraz propagowanie rodzimych tradycji.
W związku z tym starsi uczniowie naszej szkoły wzięli udział w quizie sprawdzającym wiedzę z j. polskiego, przygotowanym przez P. Jolantę Nerkowską, natomiast młodsze dzieci przygotowały przepiękne plakaty z hasłami pełnymi pouczających treści dotyczących poprawności językowej, które przygotowały pod okiem wychowawców.
Jury w składzie:
P. Krzysztof Grunwald
P. Alicja Szleszyńska
P. Krystyna Koniecko
P. Anna Kozikowska
sprawdziło testy uczniów i wyłoniło zwycięzców.
Osoby, które uzyskały najlepsze wyniki to:
I miejsce – Maja Januszewska
II miejsce – Szymon Szczech
III miejsce – Kamil Wizner, Jakub Malinowski, Karolina Starszewska, Natalia Mioduszewska
Jury wybrało również najlepsze pracę plastyczne przygotowane przez uczniów z klas I-IV.
I miejsce przyznano uczniom klasy pierwszej
II miejsce zajęli uczniowie klas II, III i IV
Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni dyplomami i drobnymi upominkami.