Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich

„Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy. Puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem. Miłości dodaje skrzydeł, a trudowi ujmuje ciężaru. W martwotę domu wprowadza życie, a życiu nadaje sens. Książka wszystko potrafi.”
– Kornel Makuszyński
23 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Ogłoszone przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, ochrony praw autorskich oraz zachęcania do szacunku dla twórców i ich dzieł.
Z tej okazji w naszej szkole odbył się quiz na temat znajomości lektur a także test głośnego szybkiego czytania.
Uczniom Zuzannie Milewskiej a także Kamilowi Wiznerowi, Sylwii Mioduszewskiej, Oliwii Gryczan, Zosi Świderskiej, Julianowi Chrostowskiemu oraz Aleksandrze Mioduszewskiej gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w czytelnictwie a wszystkim uczniom dziękujemy za wspólną zabawę.
Pamiętajcie, że książki dodają nam skrzydeł – bo zabierają nas do świata wyobraźni i w najbardziej odległe zakątki świata, a też dlatego, że pomagają nam przezwyciężać życiowe trudności i sięgać coraz wyżej!